Körledaren

Växjö Vocalis leds sedan hösten 2022 av Magnus Åberg

Magnus Åberg

Magnus Åberg är kyrkomusiker, musikpedagog och körpedagog. Han studerade körpedagogik för Solvieg Ågren vid dåvarande Musikhögskolan i Örebro (numera en del av Örebro universitet). Körens första möten med Magnus var när han medverkade som solist i Benjamin Brittens St Nicolaus. Magnus är verksam som kyrkomusiker i Växjö pastorat, främst i Teleborgs kyrka, men är också ensemblesångare (BachCollegium Småland) och instrumentalist. Hans musikaliska gärning kännetecknas av en bred genreförståelse ävensom han har en hemvist i den sakrala musiken, som i sig är bred i genre. Hans körledarskap i Växjö Vocalis är dock inte begränsat till sakral musik.


Innan Magnus de senaste åren:

Maria Ingemarsson Berg var Växjö Vocalis körledare mellan 2017-2022.
Hans Linden var tillfällig körledare till september 2022.

För mer historik se under rubriken Körens bakgrund