Mer Växjö Vocalis i sommar!

10/6 Sommarkör med Växjö Vocalis i Teleborgs kyrka, Växjö

13/6 Musik i sommarkväll, Tjureda kyrka